تله بوک تلفیقی از تمام چیز هایی است که پس از سال ها آموزش دیدن و آموزش دادن و بررسی ابزارهای آموزش الکارونیک به ذهن ما رسیده است. با کیک روی هر تصویر اطلاعات بیشتری در یافت می کنید.
روش تله بوک
تدریس به
علاقه ای به اجرا ندارید.
بازیگران ما
​ما در تله بوک برای آن که شما بهترین مجری آموزش را داشته باشید ، اقدام به گرفتن تست از تعدادی از بازیگران تئاتر کرده ایم که با کلیک روی تصویر هر یک ، می توانید نمونه اجرا را مشاهده کرده و در ویدئوهای خود از شخص مورد نظر استفاده نمایید.
​​ما در تله بوک صرفا به ویدئوهای آموزشی توضیحی بسنده نکردیم. ما معتقدیم ویدئو کلاس درس نیست و حوصله بیننده به مراتب کمتر از یک دانش آموز یا دانشجوی سر کلاس است. البته اینها فقط چند نمونه اجرا شده است و آمادگی تشکیل اتاق فکر با شما برای رسیدن به فرم ایده آل شما را داریم.
پروژها
آموزش متنوع
2
11
6
4

کارفرما

کتاب در حال ساخت

رشته دانشگاهی

​فرم محتوا

​این "ما" هستیم